Numer Alarmowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż Pożarna: 998

Policja: 997

Straż Miejska: 986

Pogotowie Gazowe: 992

Pogotowie Wodociągowo – Kanalizacyjne: 994

Pogotowie Ciepłownicze: 993

Pogotowie Energetyczne: 991